ReadyPlanet.com
dot dot
MAX BRIGHT ไฟฉุกเฉิน
LiFePO4 / Global Power
dot
dot
NEWS


ไฟฉุกเฉิน Emergency Light Max Bright, SUNNY, Dynoการติดตั้งและใช้งาน ไฟฉุกเฉิน

 ด้วยข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอาคาร จะต้องจัดให้มีระบบสำรองไฟ ให้ความสว่างเพื่อการอพยพหนีภัย ออกจากอาคาร ดังนั้นจะต้องจัดให้มีโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ติดตั้งตามสถานที่ และเส้นทางหนีภัยตามที่กำหนด และจะต้องมีการดูแลอย่างถูกต้อง ให้พร้อมใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้อาคาร อพยพออกจากอาคาร ในกรณีฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ..........

วิธีการติดตั้ง Sealing Fitting

 วิธีการติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย

ใช้ Sealing Compound ร่วมกับอุปกรณ์  Sealing Fitting เพื่อปิดกั้นภายในท่อเดินสายไฟฟ้า แยกส่วนอุปกรณ์กันระเบิด เช่น สวิตช์ ปลั๊ก และโคมไฟ

การติดตั้งหลอดไฟ LED T8

 สำหรับการใช้หลอดไฟ LED T8 ติดตั้งใหม่โดยเลือกใช้  LED set หลอดไฟ LED T8  พร้อมราง การติดตั้งจะสะดวกง่ายดาย โดยยึดติดขารางไฟ แล้วต่อสายไฟ AC 220V เข้ากับสายไฟหรือหลักต่อสายที่ภายในรางไฟ ก็เป็นอันเรียบร้อย 

การติดตั้งใช้งานไฟฉุกเฉิน Emergency light 220Vac

 

ระบบ Emergency light 220V หลักการทำงานก็คล้ายกับ ระบบไฟ DC
 หรือใช้ร่วมกับ Transfer relay สามารถกำหนดให้เป็นไฟแสงสว่างฉุกเฉินได้ หรือจะทำให้โคมไฟนั้นสามารถเปิด-ปิดไฟได้ตามปกติเหมือนหลอดไฟดวงอื่นๆ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ ก็จะสลับมาใช้ไฟฉุกเฉินได้โดยอัตโนมัติก้ได้เช่นกัน

การติดตั้งใช้งาน Central Unit Emergency light

   การเลือกใช้งานระบบจ่ายไฟฉุกเฉิน หรือ ไฟฉุกเฉินส่วนกลาง หรือไฟฉุกเฉินแบบรวมศูนย์  ก่อนอื่นเราจะต้องดูตามแบบแปรไฟฟ้า และความต้องการใช้งานว่าต้องการใช้หลอดไฟแบบใหน และการติดตั้งใช้งาน จำนวนหลอดไฟที่ใช้ ระยะห่างในการติดตั้งและเดินสายไฟ เพื่อเลือกระบบไฟที่ต้องการใช้งาน 

การติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินระบบ220V

 การติดตั้งไฟแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานอาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในขั้นตอนก่อนการติดตั้ง ควรรู้รายละเอียดหลอดไฟ 220 VAC ที่ต้องการใช้ มีกี่จุด กี่วัตถ์ รวมกันแล้วต้องไม่เกินกำลัง Output ของเครื่อง

ทำไมถึงควรเลือกป้ายไฟสะท้อนแสง

ทำไมถึงควรเลือกใช้ “ป้ายเรืองแสงในอาคาร”

Li-ION Battery และ Ni-MH Battery Pack

Li-ION Battery และ Ni-MH Battery Pack

แบตเตอรี่ป้ายไฟ ป้ายไฟทางออก ทางหนีไฟ แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ไฟโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่อุปกรณ์การแพทย์ รถไฟฟ้า ไฟฉาย LED พัดลมไร้สาย และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

 

การเลือกรูปแบบและขนาดป้าย Exit signการเลือกใช้ป้ายไฟทางออก Exit light

     การเลือกใช้ป้ายไฟทางออก Exit Light เพื่อติดตั้งใช้งานให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อมองเห็นได้ชัดเจนและเป็นไปตามข้อกำหนดในการติดตั้ง ควรพิจารณาว่าต้องการติดตั้งบริเวณใด แล้วเลือกรูปแบบเครื่องว่าต้องการติดตั้งแบบใด ติดผนัง ติดเพดาน แขวนลอย หรือฝังฝ้า หลังจากนั้นจึงพิจารณาเลือกรูปแบบป้ายที่เหมะสมต่อไป

Central Battery Emergency Light

Central Unit Emergency Light, Central Battery, ไฟฉุกเฉิน, ไฟทางออก หรือไฟฉุกเฉินแบบรวมศูนย์ ซึ่งเป็นชื่อเรียกของเครื่องให้แสงสว่างฉุกเฉิน..........

ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]Win Win Universe Co.,Ltd.