ReadyPlanet.com
dot dot
MAX BRIGHT ไฟฉุกเฉิน
LiFePO4 / Global Power
dot
dot
NEWS


การเลือกซื้อและใช้งานเครื่องไฟฉุกเฉิน

     Emergency Light แบบ Complete set หรือเรียกเป็นทางการว่า โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ Self-Contained Emergency Lighting ในปัจจุบันควรเลือกแบบหลอดไฟ LED เท่านั้น เพราะกินไฟน้อย ให้ความสว่างสูง สำรองไฟได้นาน..........

Exit light มาตรฐาน มอก

     ป้ายทางออก มาตรฐาน มอก , ป้ายทางหนีไฟ , ป้ายไฟฉุกเฉิน , Exit Sign LED , Exit Light , Fire Exit ล้วนเป็นชื่อเรียกสำหรับป้ายทางออก ทางหนีภัย และปัจจุบันเป็นชนิดหลอดไฟ LED ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด ให้ความสว่างสูง กินไฟน้อย หลอด..........

Emergency light มาตราฐาน มอก

     ไฟฉุกเฉิน หลอด LED, เครื่องสำรองไฟฟ้า, ไฟทางออก, Emergency Light, Central Battery, Central unit Emergency light หรือไฟฉุกเฉินแบบรวมศูนย์ ซึ่งเป็นชื่อเรียกของเครื่องให้แสงสว่างฉุกเฉิน ที่ติดตั้งใช้งาน ตามอาคาร โรงงาน โรงมหรสพ..........

รูปแบบการติดตั้งใช้งาน Exit Sign

     การติดตั้ง Exit Light หรือ ป้ายไฟทางออกฉุกเฉินนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่าเป็นสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงมหรสพ อพาร์ทเม้น โรงงาน หรืออื่น ๆ ต้องเลือกดูตำแหน่งติดตั้งเช่นบนประตูทางออก ที่ผนัง ฝ้าเพดาน..........

ข้อกำหนดรูปแบบป้ายทางออกทางหนีไฟตามกฎหมาย มาตราฐาน วสท. และ มยผ.

     โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) กับ สมอ(มอก.) และ ISO ตาม EIT 2004-54 ซึ่งอ้างอิงจากหลายมาตรฐาน กำหนดให้ความโตของรูปและตัวอักษร (Font) ต้องไม่น้อยกว่า 10 ซม...............

[Go to top]Win Win Universe Co.,Ltd.