ReadyPlanet.com
dot dot
MAX BRIGHT ไฟฉุกเฉิน
LiFePO4 / Global Power
dot
dot
FL Lamp T5-T8


T5 Lamp

T5 Set Retrosave ชุดหลอดผอมประหยัดพลังงาน หลอดไฟ T5 ชุดโคมไฟประหยัดพลังงาน ใช้ตามโรงเรียน อุตาหกรรมต่างๆ ในโรงงาน ในบ้าน

T8 Lamp

หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 Super 80 สว่างขึ้น 30%สว่างสดใส สีใกล้เคียงธรรมชาติ อายุการใช้งานนานถึง 20000 ชั่วโมง ให้ค่าความถูกต้องของสีสูงถึง 85%

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]Win Win Universe Co.,Ltd.